รายละเอียดสินค้า HVR WGD-6116HB

HVR WGD-6116HB

WGD-6116HB

Key Features

 

 

 • Compression algorithm upgraded to H.264 High Profile.

 • Completely new graphics operating interface design.

 • Support main stream and extra steam encode synchronously.

 • Support super cloud service (this function is optional, specialized website

           for super cloud service).

 • Built-in IE plugs, no need to install from CD disk independently.

 • Support 3G & WIFI extension via USB port.

 • Support multi-browser (IE, Firefox).

 • Support mobile monitor (iPhone, Android).

 • Support VGA and HDMI HD output at the same time.

 • Multiplex operation: Preview, recording, playback, backup, network live,

           mobile phone View.

 • Support many recording modes: Autocontinuing recording, timing recording,

           motion detection recording.

 • Playback mode support normal play, speed play, fast back play, manual

           and single-frame play.

 • Many backup devices: USB flash disk, USB portable HDD and network.

 • Support alarm triggered recording will send alerts matter (some models

           support sending picture) to the designated email.

 • Support pre-alarm recording (before 5 sec), not lose any suspicious screen.

 • Support UTC functions also is called Coaxial Control function.

 

 

Dimensions

 

 

 

 

Connection

 

 

      บริษัท เวลไซด์ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 333 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 4 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 Tel : 074-230095, 087-3901538 Fax : 074-230095
Copyright All right reserved. Welsidecctv.Com