Languages:
 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ "บริษัท เวลไซด์ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด"
รายละเอียดข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด CCTV


15 July 56 16:44 || View : 6506 ครั้งความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในระบบ CCTV 

1. Lux (Illumination)
           คือการที่กล้องสามารถจับภาพได้ในสภาพแวดล้อมที่แสงน้อยที่สุดซึ่งเราเรียกว่า  minimum illumination พูดง่ายๆ 1 lux เท่ากับปริมาณแสงสว่างของเทียน 1 เล่ม ซึ่งหากค่าน้อยกว่านี้แสดงว่ากล้องสามารถจับภาพได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งค่า lux ที่แท้จริงขึ้นอยู่กับเลนส์ด้วย

           ตัวอย่าง 
           0.5 Lux, F1.4: คือ  min. illumination ต่ำสุดที่ is 0.5 Lux เมื่อใช้เลนส์ที่  F1.4 ถ้าค่า F เพิ่มขึ้นเป็น F2.0 ค่า ก็จะมีค่า lux น้อยลงเพราะระยะโฟกัสในการรับแสงเพิ่มขึ้นทำให้รับแสงได้เพิ่มขึ้นค่า Lux ก็จะน้อยลง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. A.E.S. (Auto Electronics Shutter)
             (Shutter คือความเร็วในการตัดแสงที่ตกกระทบลงบน CCD) คือการปรับความเร็วซัตเตอร์อัตโนมัติในการจับภาพ  เมื่อเราใช้การปรับระยะของเลนส์แบบอัตโนมัติ (การปรับระยะแบบอัตโนมัติทำได้สองแบบคือ ปรับด้วย DC Drive หรือ Video Drive) จะทำให้ปิดการทำงานของ AES 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. A.G.C. (Automatic Gain Control)
          เป็นวงจรชดเชยเมื่อแสงสว่างน้อยลง ถ้าเป็นเวลากลางคืน ภาพจะสว่างแต่จะมีสัญญาณรบกวนมาก ยกเว้นหากมีอินฟาเรดที่มีความแรงเพียงพอ มันเหมือนรูม่านตาของคนเราที่จะขยายเพื่อจะได้รับแสงได้ดียิ่งขึ้นเมื่ออยู่ในที่มืด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. A.T.W. (Auto Tracking White Balance)
           มีการทำให้ภาพเป็นสีปกติโดยการทำ tracking color temperature

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. A.T.W. (Auto Tracking White Balance)
           White Balance การปรับสมดุลย์ของแสงให้มีสีที่ถูกต้อง โดยเทียบกับแสงสีขาวของดวงอาทิตย์ที่มีอุณหภูมิสี 5,500 องศาเคลวิน ในกล้องดิจิตอลส่วนใหญ่มีระบบออโต้ไวท์บาลานซ์ โดยกล้องจะปรับอุณหภูมิสีให้ถูกต้องอัตโนมัติ และเลือกปรับตามสภาพแสงที่ใช้ได้เช่น แสงอาทิตย์ แสงไฟทังสเตน หรือแสงไฟฟลูออเรสเซ้นท์ เป็นต้น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. B.L.C. (Back Light Compensation)
           White Balance การปรับสมดุลย์ของแสงให้มีสีที่ถูกต้อง โดยเทียบกับแสงสีขาวของดวงอาทิตย์ที่มีอุณหภูมิสี 5,500 องศาเคลวิน ในกล้องดิจิตอลส่วนใหญ่มีระบบออโต้ไวท์บาลานซ์ โดยกล้องจะปรับอุณหภูมิสีให้ถูกต้องอัตโนมัติ และเลือกปรับตามสภาพแสงที่ใช้ได้เช่น แสงอาทิตย์ แสงไฟทังสเตน หรือแสงไฟฟลูออเรสเซ้นท์ เป็นต้น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Gamma
          White Balance การปรับสมดุลย์ของแสงให้มีสีที่ถูกต้อง โดยเทียบกับแสงสีขาวของดวงอาทิตย์ที่มีอุณหภูมิสี 5,500 องศาเคลวิน ในกล้องดิจิตอลส่วนใหญ่มีระบบออโต้ไวท์บาลานซ์ โดยกล้องจะปรับอุณหภูมิสีให้ถูกต้องอัตโนมัติ และเลือกปรับตามสภาพแสงที่ใช้ได้เช่น แสงอาทิตย์ แสงไฟทังสเตน หรือแสงไฟฟลูออเรสเซ้นท์ เป็นต้น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. INL LL (Internal Line Lock)
           Line Lock ถูกออกแบบมาเพื่อให้สีของภาพสม่ำเสมอ  ตลอดเวลาที่สวิชดับจะมีฟังก์ชั่นทำงานอยู่ Line-Lock sync จะเป็นตัวสลับการทำงานและกลับมาใช้งานได้เมื่อมีไฟ AC มันจะใช้ไม่ได้ในแหล่งจ่ายไฟ 12vdc 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
9. S/N Ratio: Signal to Noise Ratio
          คืออัตราส่วนสัญญาณเอาท์พุทของสัญญาณรบกวนต่อ สัญญาณอิเลคทรอนิกส์ ค่าโดยทั่วไปในจอแสดงผลของกล้องคือ 48dB ถ้ามีค่ามากกว่านี้ถือว่าสัญญาณรบกวนน้อย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Sync Mode (Synchronous Mode): 
           มีอยู่สองแบบคือ internal sync และ external sync.
Internal Sync: คือสัญญาณของการ synchronous ระหว่างสัญญาณของ camera IC และวงจรภายใน
External Sync: คือสัญญาณของการ synchronous ระหว่างฟังก์ชั่น โดยมีการรับสัญญาณอินพุทมาจากสัญญาณ
เอาท์พุทภายนอก 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
11. Scanning System
         1 frame = 2 fields (odd field + even field) อัตราส่วนของภาพมาตราฐานที่ปรากฎในจอภาพอัตราส่วนของการเชื่อมต่อต้องเป็น 2:1 เท่านั้น