Languages:
 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ "บริษัท เวลไซด์ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด"
รายละเอียดข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

กล้องวงจรปิด ที่ใช้เลนส์ CCD กับ CMOS อันไหนดีกว่ากัน ?


21 September 56 09:13 || View : 5926 ครั้ง     กล้องวงจรปิดที่ใช้ เลนส์ CCD จะมีคุณภาพดีกว่า กล้องวงจรปิดที่ใช้เลนส์ CMOS กล้องวงจรปิดที่ใช้เลนส์ CMOS ส่วนใหญ่จะมีคุณภาพต่ำ อายุการใช้งานจะน้อย ใช้งานได้ไม่เกิน 1-2 ปี เลนส์จะเสื่อมคุณภาพ ส่วนใหญ่กล้องวงจรปิดที่ใช้เลนส์ CMOS จะราคาถูก  ส่วนกล้องวงจรปิดที่ใช้เลนส์ CCD จะมีคุณภาพของภาพดีกว่า แต่ราคาจะสูงกว่า อายุการใช้งานกล้องวงจรปิดที่ใช้เลนส์ CCD จะอยู่ที่ 7 ปีขึ้นไป